Köpvillkor e-handel

Dessa Köpvillkor gäller från och med 2023-09-18

Tillämplighet för dessa Köpvillkor

 • Dessa köp- och leveransvillkor (”Köpvillkoren”) gäller när du gör ett köp i Team Autocars webbshop shop.teamautocar.se och därtill relaterade webbsidor (”Webbshopen”). När du gör ett köp i Webbshopen ingås ett avtal mellan dig eller det företag du representerar.
 • Köpvillkoren gäller både för dig som gör ett köp som privatperson och dig som representerar ett företag. Köpvillkoren skiljer sig i vissa delar åt beroende på om du gör ett köp som privatperson eller som representant för ett företag.
 • I Webbshopen kan du köpa både varor och tjänster (gemensamt ”produkter”). Vissa delar i dessa Köpvillkor gäller endast när du köper en vara.
 • För betalningen gäller swish på respektive anläggning där produkten finns.

Om köpet

 • Du behöver vara myndig för att ingå avtal med oss.
 • Om du gör ett köp i egenskap av representant för ett företag garanterar du att du har rätt att acceptera Köpvillkoren för företagets räkning. Du garanterar även att du har behörighet att genomföra det aktuella köpet för företagets räkning.
 • Ett bindande avtal ingås först när vi bekräftar ditt köp och skickar en orderbekräftelse till den e-postadress som du lämnade i samband med köpet.
 • Vi kan behöva neka ett köp om du har lämnat felaktig information till oss i kassan, om vi misstänker försök till bedrägeri eller om köpet inte kan slutföras på grund av att varan eller tjänsten som du har beställt är slut i lager eller inte finns tillgänglig. Vi kommer i sådana fall att meddela dig så snart vi kan.

Priser och betalningsalternativ

 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i Webbshopen. Samtliga priser i Webbshopen är inklusive moms och exklusive frakt.
 • Samtliga varor hämtats och betalas på plats.

Prisändringar

 • Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i Webbshopen. Om pris eller informationen om en produkt som anges i Webbshopen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

Produktinformation m.m.

 • Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel i Webbshopen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen i Webbshopen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar i Webbshopen.
 • Bilder som visar produkter i Webbshopen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.
 • Webbshopen och allt dess innehåll ägs av oss eller, i tillämpliga fall, av våra licensgivare. Informationen i Webbshopen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om varor, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

Leveransvillkor vid köp av varor

 • Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse så makuleras din order inom överenskommen tid.

Ångerrätt (privatpersoner)

 • När du handlar som privatperson har du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att du tog emot varan om du har gjort ett köp av en vara alternativt inom fjorton (14 dagar) från det att du ingick avtalet med oss om du har gjort ett köp av en tjänst.
 • Du kan ångra ditt köp genom att kontakta oss eller returnera varan till vårt lager (om du köpt en vara).
 • Om du har köpt en vara och utövar din ångerrätt ska varan returneras till oss inom fjorton (14) dagar från att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp. Du betalar själv ev. returfrakten.
 • Vid utövande av ångerrätt för en vara har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag med upp till 100% av varans värde om du hanterat varan i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion.
 • Vid utövande av ångerrätt för en tjänst har vi rätt att göra ett avdrag motsvarande en proportionell andel av det pris vi avtalat om, om tjänsten delvis utförts och du uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen.
 • Ångerrätten för en vara omfattar även eventuella tilläggstjänster som hör samman med ditt köp av en vara. Detta innebär att om du ångrar ditt köp av varan enligt ovan kommer även köpet av en eventuell tilläggstjänst att återgå.
 • För vissa varor gäller inte ångerrätt.  Om ångerrätt inte gäller kommer det att framgå i anslutning till produkten.
 • Du måste meddela oss för att ångra ditt köp och innan du skickar tillbaka varan.
 • Ångerrätten är inte tillämplig för dig som gör ett köp i egenskap av representant för ett företag.

Reklamation

 • Du som har gjort ett köp i egenskap av privatperson har rätt att reklamera ursprungliga fel inom tre (3) år från den dag du tog emot varan eller tjänsten avslutades (ansvarstiden).
 • Du som har gjort ett köp i egenskap av ett företag har rätt att reklamera fel inom ett (1) år från den dag du tog emot varan eller tjänsten avslutades.
 • För att reklamera fel ska du så snart som möjligt efter att du upptäckt felet kontakta oss. Din rätt att reklamera upphör senast två (2) månader efter att ansvarstiden på tre år har passerat.
 • När reklamationen har tagits emot (i den mån det är möjligt) och det konstaterats att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag.

Ansvar och ansvarsbegränsning

 • Vi ansvarar inte för skador eller förseningar som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om du agerar i egenskap av privatperson har du i sådant fall dock rätt att häva köpet enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning.

Övrigt

 • Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren i Webbshopen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp i Webbshopen.
 • Skulle någon bestämmelse i Köpvillkoren eller del därav finnas ogiltig, ska detta inte innebära att Köpvillkoren i dess helhet är ogiltiga, och alla andra delar i Köpvillkoren ska förbli gällande så långt som är tillåtet enligt tvingande lag.
 • Utöver de villkor som hänvisas till i dessa Köpvillkor gäller inga andra villkor för köp via Webbshopen om parterna inte avtalat om det med hänvisning till dessa villkor och specifikt angett att sådana villkor ska gälla även köp via Webbshopen.
 • Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Köpvillkor utan ditt föregående medgivande.
 • Köpvillkoren ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.
 • Team Autocar kommer behandla dina personuppgifter i samband med att du besöker Webbshopen och/eller gör ett köp. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du på Webbshopen.

Klagomål och tvist

 • Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning.
 • Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Du som agerar i egenskap av privatperson kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm. Om vi tillsammans inte kan lösa tvisten rättar vi oss efter Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige.
 • Du som agerar i egenskap av privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når här.
 • Oavsett vad som anges ovan kan tvister eller anspråk som rör tolkning eller tillämpning av dessa Köpvillkor även avgöras i svensk allmän domstol.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Arlandastad

Thulins Plats 4A
195 61 Arlandastad

Försäljning
Tel: 08-591 226 10
Mån-fre: 10-18
Lör: 11-15

Norrtälje

Görlavägen 11B
761 41 Norrtälje

Verkstad
Tel: 0176-100 66
Mån-Tor: 7.15-16.30
Fre: 7.15-14.30

Österåker

Rallarvägen 14
184 40 Åkersberga

Försäljning
Tel: 08-540 680 60
Mån-fre: 9-18
Lör: 11-15

Verkstad
Tel: 08-540 651 61
Mån-Tor: 7.15-16.30
Fre: 7.15-14.30

Samarbetspartners: